Regulament Labirint

Aspecte generale

Robotul are baza de maxim 10cm x 10cm. Nu exista prevederi legate de masa acestuia. Cei doi roboti vor pleca simultan la comanda arbitrului; proba se finalizeaza cand primul robot iese din labirint. Este permisă folosirea turbinei.

Cerinte

Caracteristicile robotului

A. Robotul trebuie sa fie complet autonom. Atat materialul din care este realizat robotul, cat si mecanismul de control al robotului va fi ales de echipă.

B. Fiecare robot trebuie sa aiba lipit un numar de concurs intr-un loc vizibil. Acesta va fi furnizat de organizatori.

C. Senzorul START/STOP este absolut necesar pentru a permite pornirea simultană a roboților.

D. Pentru a nu fi influențați de lumina ambientală, a reflectoarelor sau a blițurilor aparatelor de fotografiat, se recomandă utilizarea de senzori modulați sau filtrați. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru funcționarea incorectă a roboților.

Limitări ale robotului

A. Din motive de siguranță, este necesară echiparea roboților cu un senzor de oprire IR, care va fi operat de arbitru.

B. Sunt strict interzise dispozitivele de orice fel, care au ca efect bruierea oponenților.

C. Se interzice utilizarea componentelor ce duc la deteriorarea suprafeței de joc sau a robotului advers.

D. Nu sunt permise dispozitive care stocheaza lichid, praf, gaz sau alte obiecte, cu intenția de a le arunca spre adversar.

E. Orice dispozitive care aruncă flacări sunt interzise.

Suprafata de joc

A. Suprafața de joc este un pătrat de lemn, de culoare albă cu dimensiunea de 2,8 X 3m. Pe acest pătrat este realizat un labirint cu 2 intrări și o singură ieșire. Pereții labirintului, de culoare albă sunt înalți de 15 cm.

B. Distanța dintre pereți este între 27-30 cm și între porți este de 20-22 cm.

C. Pe traseu există fundături și există posibilitatea ca roboții să se întâlnească unul cu celălalt.

D. Punctele de plecare sunt simetrice.

E. Cele două trasee de intrare vor fi similare și separate, iar de la un anumit punct traseul va fi comun.

Desfăşurarea concursului

A. Roboții sunt împărțiți în funcție de numărul participanților. Cursul se va desfășura în sistem grupe/sferturi/semifinală/finală. Meciurile trebuie să fie supervizate de 3 arbitri. Deciziile acestora trebuie să fie unanime și sunt finale. Nu se permite contestarea acestora.

B. Pe tot parcursul concursului, fiecare echipă are dreptul la 2 întreruperi, fiecare a câte 5 minute. Sunt permise și alte pauze, doar pentru probleme mecanice și doar cu acordul arbitrului. Nu sunt permise schimbările și reprogramările. În cazul în care echipele nu se prezintă la start în maxim un minut de la solicitare, aceasta va pierde meciul.

C. După omologări(5), este permisă părasirea sălii de concurs doar pentru reparații cu condiția ca echipa să se întoarcă în timpul menționat de arbitru.

Omologarea

Omologarea va avea loc la începutul probei

Omologarea cuprinde două etape:

- verificarea dimensiunilor

- verificarea funcționării senzorului de Start/Stop

Echipele nu pot parăsi sala după ce omologarea a avut loc, înainte de încheierea probei.

Desfășurarea jocului

A. Cei 2 roboți vor fi amplasați la intrările în labirint. Proba începe la semnalul de start al arbitrului cu telecomanda IR.

B. Primul robot care părăsește labirintul câștigă jocul si primește 3 puncte

C. În cazul în care după 3 minute, niciun robot nu a părăsit labirintul, robotul care este cel mai aproape de ieșire va primi cele 3 puncte. ( se menționează –Traseu incomplet- Această prevedere va fi decisivă în caz de egalitate în cadrul grupelor de calificare)

D. Este posibil ca roboții să se întâlnească pe drum și trebuie să se evite.

E. Traseul presupune și fundături. În cazul în care un robot rămâne blocat, se va debloca și va primi o penalizare care va fi luată în considerare în caz de egalitate sau în cazul în care niciun robot nu termină traseul

F. Penalizările se vor cumula

G. Robotul trebuie să iasă din labirint obligatoriu în zona marcată pentru ieșire

H. Nu e permisă utilizarea marcajelor vizuale pe suprafața de joc

Reparații, modificări, întreruperi neprevăzute

A. În cazul în care are loc o defecțiune în timpul meciului, se alocă din partea arbitrului principal 1 minut pentru eventualele reparații. Intervalul poate fi extins până la 5 minute cu acordul organizatorilor. Reparațiile vor fi supervizate de un arbitru, pentru a se evita schimbarea unor module ale robotului, cu altele neomologate

B. În cazul în care robotul nu este reparat în timpul alocat, acesta pierde meciul început însă reparațiile pot continua până la următorul meci. Și în acest caz reparațiile trebuie supervizate de un arbitru/organizator.

C. Este posibilă înlocuirea pieselor defecte iar acumulatorii pot fi încărcați dacă este nevoie

< > X