Regulament Drone

Aspecte generale

Aspecte generale

A. Terenul este lung de 10 metri, lat de 5 metri şi înalt de 3 metri. Este acoperit cu o plasă de siguranţă. Doi stâlpi portocalii sunt plasaţi în teren la distanţa de 5 metri unul de celălalt. Stâlpii au înălţimea de 3 metri şi diametrul de 11 cm. Aceasta garantează un spaţiu de cel puţin 2 metri în jurul stâlpilor.

B. Ca şi un ajutor pentru ghidare pe jos există o linie punctată neagră pe un fundal alb pe podea. Linia are o lăţime de 5 cm. Fiecare linie are 30 cm lungime şi distanţa între 2 linii este de 10 cm. Linia este indicată în figura de mai jos:

Vedere de sus a suprafeţei de concurs.

Implementarea roboților

Construcția robotului

A. Robotul trebuie să fie un robot zburător autonom capabil să zboare la înălțimea de 1 – 2 metri faţă de suprafaţa de concurs.

B. Vehiculele zburătoare includ avioane cu aripă fixă sau cu aripă mobilă (elicoptere sau multicoptere).

C. Vehiculele zburătoare cu aripă fixă nu trebuie să depăşească 500 gr, elicopterele nu trebuie să depăşească 1 kg, iar alte tipuri de aparate nu trebuie să depăşească 2 kg.

D. Viteza maximă de 10 m/s nu trebuie depăşită.

E. Designul aparatelor de zbor trebuie să încapă într-un cuboid de 1m x 1m x 2m. Oricare alt aparat trebuie să încapă într-un cub cu latura de 1 metru.

Limitări ale robotului

Fiecare robot participă la clasa de roboţi autonomi.

A. Robotul trebuie să fie autonom. Orice mecanism de control poate fi adaptat, atât timp cât acesta nu interacţionează cu omul.

B. Puterea de calcul poate fi ori internă, ori pe un calculator cu comunicare wireless cu robotul.

C. Pot fi adăugate ajutoare pentru navigaţie. Acestea pot include linia punctată de pe podea, ajutoare pentru navigaţie pasive sau active în interiorul zonei de concurs sau semne adiţionale pe podea.

D. Ajutoarele navigaţionale active (beacon IR) trebuie să funcţioneze pe baterie.

E. Amenajarea ajutoarelor la navigaţie trebuie să se facă în timpul acordat pentru pregătire.

F. Ajutoarele trebuie să fie adunate în maxim 2 minute de la terminarea cursei.

Securitate şi siguranţă

A. Dacă regulile de securitate şi siguranţă nu sunt respectate, acest lucru va duce la descalificarea definitivă a echipei.

B. Echipamentul şi operaţiunile trebuie să se supună legilor româneşti.

C. Doar roboţii cu propulsie electrică sunt acceptaţi în competiţie.

D. Roboţii trebuie să fie clar identificaţi după numărul de start oferit la înscriere.

E. Roboţii nu trebuie să aibă părţi ascuţite sau potenţial periculoase exceptând palele de elicopter sau propulsia normală.

F. Doar substanţele care nu sunt inflamabile, pot fi folosite pentru designul carcasei.

G. Un pilot de siguranţă trebuie să poată prelua controlul robotului în caz de urgenţă.

H. Intrarea în zona de concurs este permisă doar unui membru din echipă care urmează să participe, după ce a primit permisiunea arbitrului.

I. Echipele trebuie să respecte mereu instrucţiunile arbitrului.

J. Arbitrul poate să anuleze orice zbor.

Omologarea

A. Toţi roboţii participanţi pot să intre în concurs doar după ce trec de omologare.

B. Robotul trebuie să zboare la înălţimea de 1 - 2 metri fară intervenţie umană.

C. Trebuie aratată abilitatea operatorului de a controla într-un mod sigur robotul în caz de pericol.

D. Robotul trebuie să îndeplinească reglemetările de siguranţă şi securitate.

Desfăşurarea concursului

Scopul jocului

A. Un robot trebuie să termine cât mai multe 8-uri în jurul celor doi stâlpi într-un timp stabilit de organizatori şi anunţat cu cel puţin 24H înainte de probă.

B. În timpul zborului robotul trebuie să rămână în aer la înălţimea de 1 – 2 metri faţă de sol.

C. Dacă echipa nu se prezintă la primul apel pierde meciul.

D. După încheierea unui meci, echipele sunt obligate să se întoarcă în sala destinată acestora.

E. Fiecare echipă este obligată să urmăreasca grila de starT. Vă rugăm NU ÎNT RZIAȚI, NU VĂ VOM AȘTEPTA!

Startul jocului

A. Fiecare echipă are alocat un timp de 4 minute pentru pregătiri. În timpul pregătirilor operatorului robotului îi este permis să intre în zona de concurs pentru pregătirea startului.

B. Când pregătirea este gata sau cele 4 minute au trecut arbitrul dă semnalul de start pentru cele 10 minute de zbor, iar operatorul poate să pornească robotul.

C. Startul se va face la linia de start.

D. În timpul zborului operatorul trebuie să plece din zona de concurs din raţiuni de siguranţă.

Restart

A. Jocul se termină la sfârşitul timpului acordat sau când arbitrul anulează zborul.

Scorul

A. Robotul trebuie să facă 8-uri în jurul a 2 stâlpi în mod corect ca în figura de mai sus.

B. Robotul primeşte 1 punct pentru fiecare 8 parcurs în mod corect.

C. Contează suma tuturor punctelor adunate în timpul unui zbor continuu.

D. Dacă sunt mai multe zboruri în timpul acordat acestea sunt calculate separat. Contează zborul cu cele mai multe puncte.

< > X