Regulament General

Desfășurare RoboManiacs Timişoara 2020

1. Generalităţi

Prin înscrierea la Concurs va afirmați acceptul ca LSFMT sa utilizeze datele din formularul de înscriere și să le distribuie partenerilor proiectului.

Concursul se va desfăşura conform date anunţate de către organizatori prin intermediul on-line, TV, presă sau radio. Organizatorii îşă rezervă dreptul de a modifica data concursului dacă anunţă participanţii telefonic sau prin e-mail cu cel puţin 5 zile înainte de data iniţială

Organizatorii vor asigura condiţii optime pentru desfăşurarea fiecărei probe în parte, punând la dispoziţia participanţilor piste pentru probe şi spaţiu de lucru.

Fiecare echipă înscrisă poate conţine maxim 5 membrii.

Organizatorii nu răspund de incidentele în urma cărora robotul nu mai este funcţional. Fiecare participant trebuie să se asigure că robotul este în siguranţă atât în timpul desfăşurării probelor cât şi în afara acestora.

Cazarea participanţilor se va face în cămine studenţeşti pe baza unei cărţi de identitate conform Legii(buletin, paşaport).

Nu există limitări de vârstă. Copiii sub 16 ani, din afara Timişoarei, trebuie să fie însoţiţi de cel puţin un adult. Adultul care ii va însoții, va fii direct responsabil de copii.

Organizatorii nu îşi asumă nici o răspundere pentru pierderea, furtul sau distrugerea posesiilor participanţilor.

În cazul în care un participant deteriorează un obiect din sala de concurs, acesta va plăti contravaloarea acelui obiect şi la decizia coordonatorilor va fi sau nu descalificat

Organizatorii sunt obligaţi să asigure un spaţiu de siguranţă pentru probele care ar putea rănii participanţii.

Organizatorii nu răspund pentru materialul folosit ca delimitare pentru spaţiul de siguranţă.

Este interzis participanţilor să şteargă suprafeţele de joc. Organizatorii vor pune la dispoziţie o echipă care va asigura curaţenia suprafeţelor.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica regulamentul cu condiția de a anunța participanții cu cel puțin 2 ore înainte de proba aferentă doar dacă schimbările nu duc la modificarea structurii robotului.

2. Abateri

Se consideră abatere dacă participanţii încalcă prevederile secţiunilor 2.2 sau 2.3 urmând să fie sancţionat.

Insulte:

Dacă un participant adresează cuvinte jignitoare adversarilor sau arbitrilor, ori montează dispozitive audio pe robot pentru a adresa cuvinte jignitoare sau scrierea unor cuvinte sau gesturi jignitoare pe corpul robotului poate fi penalizat.

Contraventii:

Când concurentul intră pe suprafaţa de desfăşurare a unei probe exceptând situaţia când arbitrul opreşte desfăşurarea acesteia.

O parte a corpului concurentului se află pe suprafaţa de joc în timpul desfăşurării probelor.

Dacă introduc corpuri străine pe suprafeţele de joc fără acordul arbitrilor.

Dacă un membru al echipei solicită oprirea desfăşurării unei probe fără un motiv întemeiat.

Nu respectă deciziile arbitrilor.

3. Penalităţi

Fiecare abatere se cumulează. La 3 abateri echipa/participantul este descalifacat din concurs pentru ediția în curs.

4. Puterea de decizie a arbitrului

Pentru fiecare probă vor exista 2-3 arbitri: unul principal și 1/2 secundari. Deciiziile arbitrilor sunt definitive și irevocavile.

Arbitrii pot face excepție de la regulament după caz cu obligația de a anunța participanții de modificarea făcută.

Arbitrii au puterea de a lua decizii de moment care nu sunt prevăzute de către regulament dacă acestea uşurează desfăşurarea jocului.

Eventualele reclamații se vor face către coordonatorul sau vicecoordonatorii proiectului, NU CĂTRE ORGANIZATORI.

5. Flexibilitatea regulilor

Regulile sunt flexibile în acea măsură în care să permită adaptarea la numărul de participanţi şi meciuri. Modificarea sau anularea unor reguli poate fi decisă de organizatorul local al evenimentului, atât timp cât acestea sunt publicate înainte de eveniment şi sunt menţinute pe tot parcursul evenimentului.

6. Responsabilităţi

A. Echipele participante sunt mereu responsabile pentru şiguranţa propriilor roboţi şi sunt răspunzători pentru orice accident cauzat de membrii echipei sau roboţi.

B. Organizaţia RoboManiacs şi echipa de organizare nu vor fi niciodată răspunzători pentru incidente/accidente cauzate de echipele participante sau roboţii lor.

< > X